V nákupnom košíku nie sú žiadne položky

Vyskúšajte

Záruka

 • Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku) (ďalej len „Zákonná záruka“). V tomto prípade slúži faktúra zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie v OP. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra. Pozáručný servis predávajúci neposkytuje.
 • V prípade kúpy matraca Dormeo sa STUDIO MODERNA s.r.o. zaručuje, že matrac musí zodpovedať svojej kvalite a musí slúžiť svojmu účelu po dobu trvania Zákonnej záruky. Na matrace poskytuje predávajúci aj špecifickú záručnú dobu v závislosti od konkrétneho produktu. Špecifické záručné doby matracov uvádzame v časti Špecifiká záručnej doby.
 • STUDIO MODERNA s.r.o. sa zaručuje, že po dobu trvania Zákonnej záruky je povinné vymeniť matrac v dôsledku poruchy alebo vady matracom minimálne rovnakého typu zadarmo.
 • STUDIO MODERNA s.r.o. sa zaručuje, že po dobu trvania špecifickej záruky je povinné vymeniť matrac v dôsledku poruchy alebo vady matracom minimálne rovnakého typu podľa podmienok špecifickej záruky, t.j. podľa splatnej účasti zákazníka:
Obdobie / trvanie v rokochPercentuálne vyčíslenie finančnej účasti zákazníka na výmene matraca
0-2 A - 0 EUR účasť na výmene matraca
2-5 B - finančná účasť na výmene matraca: 35%
6 B - finančná účasť na výmene matraca: 40%
7 B - finančná účasť na výmene matraca: 45%
8 B - finančná účasť na výmene matraca: 50%
9 B - finančná účasť na výmene matraca: 55%
10 B - finančná účasť na výmene matraca: 60%
11 B - finančná účasť na výmene matraca: 65%
12 B - finančná účasť na výmene matraca: 70%
13 B - finančná účasť na výmene matraca: 75%
14 B - finančná účasť na výmene matraca: 80%
15 B - finančná účasť na výmene matraca: 85%
16 B - finančná účasť na výmene matraca: 90%
17 B - finančná účasť na výmene matraca: 95%

A: Plná záruka = 0 € účasť na výmene matraca
B: Rozšírená záruka: špecifikované % účasti v EUR so zreteľom na pravidelné predajné ceny matracov Dormeo v čase nároku na náhradu matraca.

 

Špecifiká záručnej doby

Záruky a skúšobné doby

Špecifiká stanovené predajcom

Skúšobné doby*

Klubová karta Club 5* 14 kalendárnych dní
Topshop produkty 14 kalendárnych dní
Dormeo produkty (okrem matracov) 14 kalendárnych dní
Delimano produkty 14 kalendárnych dní
LiveActive produkty 14 kalendárnych dní
Shark a Rovus produkty 14 kalendárnych dní
Walkmaxx produkty 14 kalendárnych dní
Wellneo produkty 14 kalendárnych dní
Parný čistič Nano 30 kalendárnych dní
Celotelový masážny prístroj 3D Shiatsu Wellneo 30 kalendárnych dní
Kuchynský multi robot Flavorchef 30 kalendárnych dní
Super Mixér Nutribullet, 600 W 30 kalendárnych dní
Strieborný super mixér Nutribullet, 600 W 30 kalendárnych dní
Fialový super mixér Nutribullet, 600 W 30 kalendárnych dní
Čierny super mixér Nutribullet, 600 W 30 kalendárnych dní
Super Mixér Nutribullet Pro Family, 900 W 30 kalendárnych dní
Super mixér Nutribullet Rx, 1700 W 30 kalendárnych dní
Kosmodisk classic set + Kosmodisk classic bedrový pás 30 kalendárnych dní
Obnovujúce podložky Renew Eucalyptus 3,5 cm, 6 cm, 7-zónová, doplnkové matrace Renew Natura 3 cm a 6 cm 30 kalendárnych dní
Vrchné matrace Aloe Vera Orthocell, Aloe Vera Orthocell 4+1 a Memosan Ultimo 3+2 a 5+2 30 kalendárnych dní
Dormeo matrace (okrem matracov iMemory S Plus, Ergo Comfort, Dormeo Air, Dormeo Lux a Dormeo Air Plus) 30 kalendárnych dní**
Masážny akupresúrny prístroj Wellneo 30 kalendárnych dní
Matrac iMemory S Plus, matrac Ergo Comfort a matrace Dormeo Air 60 kalendárnych dní**
Matrace Dormeo Air Plus a matrac Lux 100 kalendárnych dní
Super mixér MultiFresh a MultiFresh Basic 100 kalendárnych dní

* Členovia vernostného klubu Club 5* majú štandardnú skúšobnú dobu na produkty 30 kalendárnych dní, na klubovú kartu 14 kalendárnych dní, na produkty Kosmodisk Classic a matrace Dormeo 60 dní.

Špecifické záruky

DORMEO

Chránic na matrac Total 5 rokov
Chránic na matrac Total Supreme 5 rokov
Matrac Siena 6 rokov
Detský matrac Siena 6 rokov
Matrac Silver-Ion 6 rokov
Matrac Aloe Vera 10 rokov
Matrac Aloe Vera Plus 10 rokov
Matrac Golden Line 10 rokov
Matrac Carbon 11 rokov
Detský matrac Baby Pedic 12 rokov
Matrac Fresh 15 rokov
Matrac Memory 2+12 Fresh 15 rokov
Matrac Memory 2+12 Fresh Supreme 15 rokov
Matrac Fresh Prima 15 rokov
Matrac iMemory Silver 15 rokov
Matrac Bamboo 15 rokov
Matrac Lux 15 rokov
Matrac Air Comfort/Air Comfort Plus 15 rokov
Matrac Air Select/Air Select Plus 15 rokov
Matrac Air Lux/Air Lux Plus 15 rokov

DELIMANO

Všetky riady s keramickým povrchom 2 roky
Všetky tlakové hrnce 10 rokov

Služba Predĺžená Záruka:

Predĺžená záruka môže byť platná od 12 do 60 mesiacov v závislosti od typu predĺženej záruky, ktorú spotrebiteľ zakúpil.

Spoločnosť Studio Moderna s.r.o. Košická 49, 82108 Bratislava, IČO: 35 709 596, IČ DPH: SK2020249715 (ďalej len „spoločnosť“) ubezpečuje, že produkt, na ktorý si spotrebiteľ zakúpil predĺženú záruku (ďalej len „produkt“), bude počas platnosti tejto záruky, bez akejkoľvek chyby súvisiacej s funkčnosťou alebo bez iných chýb, ktoré objektívne ovplyvňujú funkčnosť produktu, a ďalej sa zaväzuje zabezpečiť bezplatnú opravu a/alebo výmenu chybného produktu za nový (v prípade, že produkt sa už nepredáva, spoločnosť zabezpečí výmenu za iný podobný produkt s minimálne rovnakou úrovňou funkčnosti). V prípade, že chybný produkt, na ktorý sa poskytuje táto predĺžená záruka, nebude v lehote 60 dní od prevzatia produktu vhodným spôsobom opravený a/alebo vymenený, môže spotrebiteľ od zmluvy slobodne odstúpiť.

Predĺžená záruka na produkt je platná na časové obdobie pre produkt v čase nákupu a nasledovne:

 • v prípade produktu, na ktorý sa zo zákona vzťahuje povinná záruka alebo záruka, predĺžená záruka nadobúda platnosť prvým dňom po uplynutí povinnej záruky a/alebo záruky, alebo
 • v prípade produktu, na ktorý sa vydáva aj bezplatná dobrovoľná záruka, predĺžená záruka nadobúda platnosť prvým dňom po uplynutí dobrovoľnej záruky,
 • v prípade, že produkt nepodlieha povinnej záruke alebo záruke a/alebo bezplatnej dobrovoľnej záruke, predĺžená záruka nadobudne platnosť prvý deň po zakúpení produktu alebo v momente odovzdania (podľa toho, čo nastane neskôr).

S predĺženou zárukou získava spotrebiteľ dodatočnú istotu bezstarostného používania produktu alebo, v prípade akýchkoľvek nedostatkov, má právo požiadať o bezplatnú opravu a/alebo výmenu produktu počas doby platnosti predĺženej záruky a odborné poradenstvo týkajúce sa presadzovania svojich práv, ako aj používania produktu.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA SA VÝSLOVNE NEVZŤAHUJE:

 • na chyby vo funkčnosti, ktoré vznikli vonkajšími vplyvmi a nie vinou spoločnosti (vrátane nesprávneho použitia produktu, škôd, ktoré vznikli vinou alebo nedbalosťou spotrebiteľa alebo tretej strany, neoprávneným použitím produktu, vyššou mocou atď.),
 • na produkty z týchto kategórií: odevy a doplnky, obuv, periny, vankúše, kúpeľňový textil, posteľná bielizeň, matrace a spotrebný tovar (starostlivosť o krásu a osobná starostlivosť, zdravie a blaho, čistenie domácnosti, starostlivosť o bielizeň a odevy, potravinové doplnky a výživa, záhradníctvo, a spotrebný tovar (ako je výmena batérií, kaziet atď.),
 • na prípady subjektívnej nespokojnosti spotrebiteľa s produktom (predĺžená záruka nevylučuje právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy na diaľku bez uvedenia dôvodu odstúpenia v súlade s platnou legislatívou),
 • na takzvané „kozmetické alebo iné nepodstatné chyby“, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť produktu,
 • na následky bežného opotrebovania, ktoré sú spojené s dlhodobým používaním produktu.

Presadzovanie práv vyplývajúcich z predĺženej záruky je pre spotrebiteľa jednoduché a nákladovo efektívne, pretože dôkazné bremeno týkajúce sa existencie chýb, na ktoré sa vzťahuje táto záruka, je na spoločnosti a nie na spotrebiteľovi.

VYSVETLENIA:

 • Ak produkt funguje na batérie, odporúčame spotrebiteľovi, aby pred odoslaním produktu spoločnosti vyskúšal funkčnosť produktu s novými batériami, pretože použité batérie môžu byť zdrojom zlyhaní, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní produktu. Pred odoslaním produktu spoločnosti je potrebné vybrať batérie.

Predĺžená záruka nevylučuje práva spotrebiteľa vyplývajúce z akejkoľvek povinnej záruky alebo záruky a akýchkoľvek iných práv, ktoré môže mať spotrebiteľ podľa platnej legislatívy, ale považuje sa za doplnkovú službu po zakúpení, ktorá spotrebiteľovi ponúka dodatočné práva a výhody okrem práv ustanovených zákonom alebo nadobudnutých na inom základe.

Práva vyplývajúce z predĺženej záruky je možné uplatniť len vtedy, ak je produkt, na ktorý bola predĺžená záruka zakúpená, predložený spoločnosti na kontrolu (ak je to možné, berúc do úvahy technické vlastnosti produktu) spolu s akýmkoľvek dokladom o kúpe preukazujúcim kúpu produktu a predĺženej záruky, ďalej by mala byť chyba produktu presne popísaná zástupcovi spoločnosti (napr. predávajúcemu). V opačnom prípade nie je možné uplatniť práva vyplývajúce z predĺženej záruky.

Spotrebiteľ môže kontaktovať spoločnosť na všetkých predajných miestach alebo iných kontaktných miestach, a to nasledovne:

 • vo všetkých maloobchodných predajniach spoločnosti,
 • na telefónnom čísle 02/ 59 220 200
 • prostredníctvom e-mailu na zakaznicke.centrum@studio-moderna.com
 • prostredníctvom chatov dostupných na oficiálnej webovej stránke spoločnosti alebo na oficiálnych stránkach sociálnych médií,

kde si spotrebiteľ môže uplatniť práva vyplývajúce z predĺženej záruky a dostane aj ďalšie pokyny.

Práva vyplývajúce z predĺženej záruky je možné uplatniť len na území Slovenska.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok môže spotrebiteľ kontaktovať spoločnosť:

 • každý pracovný deň medzi 8:00 – 16:00 na telefónnom čísle 02/ 59 220 200, alebo
 • prostredníctvom e-mailu na zakaznicke.centrum@studio-moderna.com